Libro de lectura del segundo trimestre: “La historia de Marko i Mirko”


Libro de lectura del segundo trimestre: “La historia de Marko i Mirko”

Acentuación


Recuerda lo que hemos estudiado en clase:

 • Las palabras AGUDAS son las que tienen tónica la última sílaba.Llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal

 • Las palabras LLANAS son las que tienen tónica la penúltima sílaba.Llevan tilde cuando no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal.

 • Las palabras ESDRÚJULAS son las que tienen tónica la antepenúltima sílaba.Llevan tilde siempre.

Y ahora os toca a vosotros.
¡¡A practicar!!

L´apostrofacióCom hem vist a classe i de vegades oblidem fer-ho, anem a repassar les regles generals de
l´apostrofació.

 • Com a regla general, els articles el, la i l´enllaç de s´apostrofen (l´,d´) davant una paraula que comence per vocal o per h. Però hi ha excepcions. Els articles el i la no s´apostrofen:
 1. Davant del nom de les lletres
 2. Davant de paraules que comencen per i, u, hi, hu quan fan de consonant i no de vocal. Exemple: iogurt.
 3. Quan són paraules femenines que comencen per i,hi,hu,u àtones. Eixemple: Història

Accentuació


Recordem el que hem donat a classe:
 • Les paraules estan formades per síl·labes
 • La sil·laba que sona amb mes força és la síl·laba tònica.
 • En algunes paraules la síl·laba tònica va marcada amb un signe (l´accent gràfic) que pot ser agut o greu (´o `)
 • Les paraules poden ser:
 1. Agudes: són les que tenen l´última síl·laba tònica. S´accentuen quan acaben en vocal, en vocal +s o en en, in.
 2. Planes: són les que tenen la penúltima síl·laba tònica. S´accentuen quan no acaben en vocal, ni en vocal+s ni en en, in.
 3. Esdruíxoles: són les que tenen la antepenúltima sil·laba tònica. S´accentuen totes

Matemàtiques (6é): Mesura d'angles, angles complementaris i suplementarisAcí hi ha un vídeo que explica com mesurar angles. Aquesta informació us serà molt útil per apendre a utilitzar el transportador i no liar-vos tant al mesurar anglés.


Ademés ací hi han unes págines Web que expliquen prou bé allò que hem explicat sobre els angles complementaris i suplementaris:


Espere que esta informació us servisca.

Sirena musical de desembre: "El matí" de E. Grieg

Esta composició pertany a un compositor de Noruega, que va escriure esta obra a partir d'un llibre anomenat Peer Gynt.
Esta composición pertenece a un compositor de Noruega, que escribió esta obre a partir de un libro llamado Peer Gynt.

Altres obres xules són / otras obras chulas son:

En la gruta del rey de las montañas (esta és divertida)
La muerte de ases (un obra molt trista)