La contraccióHe vist que s´oblidem molt de la contracció. En castellà no es fa. Cal doncs recordar les regles
d´aquesta.

Generalment, quan els enllaços a, de, i per entren en contacte amb els articles el i els,
s´uneixen i formen una sola paraula: al, als, del, dels, pels. Açò s´anomena contracció.

Però quan l´article el s´ha d´apostrofar amb la paraula següent no es fa la contracció:
a l´,de l´, per l´.

Esta regla no està al castellà i a l´hora d´escriure hem de recorda- la molt bé.