Accentuació


Recordem el que hem donat a classe:
  • Les paraules estan formades per síl·labes
  • La sil·laba que sona amb mes força és la síl·laba tònica.
  • En algunes paraules la síl·laba tònica va marcada amb un signe (l´accent gràfic) que pot ser agut o greu (´o `)
  • Les paraules poden ser:
  1. Agudes: són les que tenen l´última síl·laba tònica. S´accentuen quan acaben en vocal, en vocal +s o en en, in.
  2. Planes: són les que tenen la penúltima síl·laba tònica. S´accentuen quan no acaben en vocal, ni en vocal+s ni en en, in.
  3. Esdruíxoles: són les que tenen la antepenúltima sil·laba tònica. S´accentuen totes

0 comentarios:

Publicar un comentario

Recuerda respetar a los demás en tus comentarios.