Competència lectora


Llibres de lectura del curs:
  • Querido hijo estás despedido.
  • La història de Marco i Mirco.
  • Quina canya de tisora.

Activitats dels llibres de lectura:
  • Querido hijo estás despedido.
  • La història de Marco i Mirco.
  • Quina canya de tisora.

Treballs en línea dels llibres de lectura:
  • Querido hijo estás despedido.
  • La història de Marco i Mirco.
  • Quina canya de tisora.

Treballs Web sobre els llibres de lectura:
  • Quina canya de tisora.